ПЛАЖ „ХАРМАНИТЕ“ В НОВИЯ ГРАД НА СОЗОПОЛ | ВЪЛНУВАЩИ ПАРТИТА С НАЙ-ДОБРИТЕ БГ DJ-И | САМО КАЧЕСТВЕНИ НАПИТКИ И ВКУСНА ХРАНА | КЕТЪРИНГ И СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ | ШЕЗЛОНГИ, ЧАДЪРИ И БАСЕЙН

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предварителна информация, свързана със защитата на личните данни

Във връзка с резервационната форма в сайта www.hedon.bg, съм уведомен, че моите лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани и обработвани. Тези действия ще бъдат извършвани при използване на формата за резервация в сайта. Предоставена ми беше следната информация:

 1. Администратор на данните е Векстрейд – 7 ЕООД, ЕИК 202106125, седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Борово, ул. Родопски извор № 28, ет. 1, представлявано от управителя Георги Тупаров. Телефон за връзка: +359 888/110-033, електронна поща: beachbarhedon@gmail.com
 2. Лични данни, които Администраторът на лични данни ще събира, съхранява и обработва:
  1. При попълване на формата за резервации в сайта com: име и фамилия, електронна поща контакт;
 3. Цели и правно основание на обработването:
  3.1. дейности по обслужване на клиенти – необходимост от изпълнение на резервацията със субекта;
  3.2. директен маркетинг – при изрично съгласие от страна на субектите на данните.
 4. Лица, на които могат да бъдат предоставяни лични данни:
  4.1. Персонал, която обслужва бийч бар Хедон;
  4.2. Адвокат, който обслужва администратора;
  4.3. IT специалисти, които обслужват администратора.
  4.4. Администраторът ще следи стриктно за ограничаване на подаваната до тези лица информация, като ще сключи с тях съответните договори, гарантиращи спазване на правилата относно събирането, съхраняването и обработването на личните данни на потребителите.
  4.5. Извън посочените случаи Администраторът може да предоставя лични данни на Потребители на държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.
  4.6. Извън посочените случаи предоставяне на лични данни на трети лица не се допуска.
 5. Векстрейд – 7 ЕООД събира лични данни само когато същите са му предоставени от Потребителя. Доколкото Администраторът на личните данни в повечето случаи няма възможност да провери верността им, последната, както и актуалността на същите, е задължение на Потребителите.
 6. Векстрейд – 7 ЕООД определя следния срок за съхраняване и обработка на личните данни: 5 години от изпълнение на договора с администратора, считано от 1 януари на годината, следваща прекратяването независимо от факта, че Потребителят е изтрил потребителския си профил в www.hedon.bg. След посочения срок личните данни подлежат на заличаване. Заличават се и потребителски профили с цялата съхранявана в тях информация ако същите не се ползват в продължение на 5 години.
 7. При направено от субекта на личните данни искане Администраторът на личните данни ще му предостави цялата информация за обработваните лични данни. Всеки субект може да направи искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, както и възражение срещу обработването. Администраторът е длъжен да отговори мотивирано на направеното искане като го уважи или откаже да го уважи.
 8. Субектът на личните данни може да подаде срещу действията на Администратора жалба до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният надзорен орган за Република България.
 9. Администраторът не допуска автоматизирано вземане на решения и профилиране.
 10. Когато личните данни се събират, обработват и съхраняват на основание дадено от Потребителя съгласие, същият може да оттегли съгласието си занапред във всеки един момент по начина, по който го е дал.